Zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą i jej skutki

| 1 sie 12, 17:59

Umowa o roboty budowlane to umowa nazwana, uregulowana dość szczegółowo w art. 647 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej również „k.c.”). Stronami tej umowy są wykonawca, który zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu (np. pawilonu handlowego, elektrowni wiatrowej) oraz inwestor, który zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Często przedmiotem umów o roboty budowlane są kompleksowe przedsięwzięcia inwestycyjne (np. budowa pawilonu handlowego z częścią usługową oraz dróg manewrowych i placów postojowych), w związku z czym wykonawca nie jest w stanie osobiście wykonać całości prac związanych z realizacją takiego kompleksowego obiektu. Dlatego też, Kodeks cywilny przewiduje możliwość realizacji części robót przez podwykonawców. W tym celu wykonawca zawiera umowę o roboty budowlane z podwykonawcą. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo, zgodnie z art. 6471 § 2 k.c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora. Powyższe obostrzenia uzasadnione są faktem, że za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę odpowiedzialny jest solidarnie zarówno inwestor, jak i wykonawca. Stanowią więc one zabezpieczenie interesu inwestora. Czy jednak zgoda wyrażona przez inwestora jest warunkiem również ważności umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą?

Wpływ wyrażenia zgody przez inwestora na zawarcie konkretnej umowy wykonawcy z podwykonawcą oraz forma wyrażenia takiej zgody budziły i budzą wiele wątpliwości w praktyce. W poniższej publikacji postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób i w jakiej formie powinna być wyrażona zgoda inwestora na zwarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą oraz czy zgoda inwestora (jej brak) wpływa na ważność takiej umowy.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności warto wskazać na uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (dalej „SN”) z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 6/08 (dalej „Uchwała”). W uzasadnieniu do Uchwały, SN wskazał, że brak zgody inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą nie może powodować nieważności umów z podwykonawcami, lecz jedynie wyłączyć solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę należności za roboty wykonane na podstawie umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami. Co więcej, zdaniem SN, nawet zgłoszenie przez inwestora (ewentualnie inwestora lub wykonawcę - gdy chodzi o umowy między podwykonawcami) sprzeciwu wobec takiej umowy, nie spowoduje jej nieważności. Oznacza to w praktyce, że przepis wymagający zgody inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą należy interpretować w ten sposób, że brak zgody inwestora nie ma wpływu na ważność umowy zawartej przez wykonawcę z podwykonawcą. Brak zgody inwestora wyłączy jednak solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy.

Dodatkowo, w Uchwale SN wskazał, że do zgody inwestora nie stosuje się art. 63 § 2 k.c. (przewidującego obowiązek dochowania identycznej formy wyrażenia zgody i dokonania czynności, której zgoda dotyczy). Przeciwne stanowisko (które przed Uchwałą było spotykane w orzecznictwie) prowadziłoby do wniosku, że zgoda inwestora musiałaby być wyrażona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zgodnie jednak z Uchwałą, zgoda inwestora może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny.

Warto również zwrócić uwagę na wyrok SN z dnia 6 października 2010 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 210/10 (dalej „Wyrok”), w którym SN doprecyzował, kiedy dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą, wyrażona w sposób czynny, jest skuteczna. Zgoda ta, zdaniem SN, jest skuteczna, gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia, decydujące o zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, są znane inwestorowi, albo z którymi miał możliwość zapoznania się.

Jeżeli zatem ogólne zasady wykładni oświadczeń woli pozwalają na stwierdzenie, że inwestor wyraził zgodę na konkretną umowę (jej projekt), z której wynika zakres jego odpowiedzialności solidarnej, to okoliczność ta jest wystarczająca do uznania skuteczności tej zgody. Inwestor nie musi więc znać treści całej umowy lub jej projektu. Co więcej, znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej decydujących o zakresie jego odpowiedzialności nie musi pochodzić od wykonawcy lub podwykonawcy. Może ona mieć dowolne źródło i nie musi być ukierunkowana na wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej.

Podsumowując, wszelkie kwestie dotyczące wyrażenia zgody przez inwestora na umowę wykonawcy z podwykonawcą powinny być indywidualnie rozpatrywane w odniesieniu do konkretnych okoliczności. Budzą one nadal wiele wątpliwości w praktyce (szczególnie, gdy np. w umowach między wykonawcą a podwykonawcą pojawiają się klauzule poufności, jak w sprawie, po rozpoznaniu której zapadł Wyrok SN). Warto przy tym przypomnieć raz jeszcze, że niedopilnowanie, by inwestor wyraził zgodę na umowę pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, może mieć dość istotne skutki dla podwykonawcy i uniemożliwić mu dochodzenie zapłaty za wykonane przez niego prace od inwestora. Udowodnienie w razie ewentualnego sporu sądowego przez podwykonawcę, że inwestor wyraził taką zgodę, jest niejednokrotnie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Analizy

dzisiaj, 13:46 | Analizy

Zachowek z praktycznego punktu widzenia

Zachowek z praktycznego punktu widzenia więcej
dzisiaj, 13:40 | Nieruchomosci | Mieszkania

Nowe limity trochę pomogą MdM

Nowe limity trochę pomogą MdM więcej
dzisiaj, 13:39 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: HERKULES

więcej
dzisiaj, 11:17 | Nieruchomości

MdM: Wrzesień kolejnym słabym miesiącem, co zmienią nowe limity?

MdM: Wrzesień kolejnym słabym miesiącem, co zmienią nowe limity? więcej
dzisiaj, 07:55 | Analizy

Dobre nastroje na aukcyjnym rynku sztuki

Dobre nastroje na aukcyjnym rynku sztuki więcej
wczoraj, 19:08 | Nieruchomosci | Mieszkania

Nowe limity trochę pomogą MdM

więcej
wczoraj, 14:41 | Giełda | Analizy

Inwestowanie w indeks przynosi większe zyski niż fundusze akcji

Inwestowanie w indeks przynosi większe zyski niż fundusze akcji więcej
wczoraj, 14:00 | Nieruchomości

Ożywienie na rynku nieruchomości to fikcja?

Ożywienie na rynku nieruchomości to fikcja? więcej
wczoraj, 11:59 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: ROVESE

więcej
30 wrz, 16:09 | Analizy

Hipoteki: spadają marże, rośnie dostępność kredytów

więcej
30 wrz, 13:43 | Analizy

Rusza sezon na preferencyjne kredyty studenckie

Rusza sezon na preferencyjne kredyty studenckie więcej
30 wrz, 11:18 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: GPW

więcej
30 wrz, 09:00 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: HANDLOWY

więcej
30 wrz, 06:55 | Nieruchomości

Rynek najmu magazynów cały czas w ofensywie

Rynek najmu magazynów cały czas w ofensywie więcej
30 wrz, 06:52 | Nieruchomosci | Mieszkania

MdM: będzie dużo więcej mieszkań z dopłatami w Warszawie

MdM: będzie dużo więcej mieszkań z dopłatami w Warszawie więcej
29 wrz, 14:31 | Giełda | Analizy

Warszawskie indeksy w światowej czołówce

Warszawskie indeksy w światowej czołówce więcej
29 wrz, 11:21 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: SYNTHOS

więcej
26 wrz, 17:53 | Analizy

Gdzie faktycznie wzrosły ceny mieszkań?

więcej
26 wrz, 16:24 | Analizy

Do końca roku na IKE i IKZE zgromadzimy ponad 5 mld zł

więcej
26 wrz, 15:50 | Analizy

Co najbardziej dziwi biorących kredyt na mieszkanie?

więcej

Notowania

Trwa sesja giełdowa na GPW.
WIG20 2 442,21 -0,83% -20,44 pkt
WIG 53 629,75 -0,88% -476,14 pkt
mWIG40 3 547,35 -1,12% -40,18 pkt
MiS80 12 408,41 -0,84% -105,12 pkt
NCIndex 316,46 -0,52% -1,65 pkt
NIKKEI 15 661,99 -2,61% -420,26 USD readMore-1
FTSE 6 515,36 -0,64% -42,16 USD readMore-1
DJIA 16 796,52 -0,05% -8,19 USD readMore-1
NASDAQ 4 423,31 0,03% 1,22 USD readMore-1
UCREDIT 6,02 -4,75% -0,30 pkt
SOCIETE 38,93 -4,30% -1,75 pkt
COMMERZ 11,28 -4,04% -0,47 pkt
OMVAG 25,45 -3,87% -1,02 pkt
RAIFFEISEN 16,70 -3,13% -0,54 pkt
ROPAB 92,72 -1,55% -1,46 pkt
ROPAW 90,18 -0,53% -0,48 pkt
ZŁOTO 1 212,50 -0,02% -0,30 pkt
SREBRO 17,04 -0,79% -0,14 pkt
  Kupno (bid) Sprzedaż (ask)  
EUR/PLN 4,1683 -0,06% 4,1722 -0,06%
USD/PLN 3,3003 -0,17% 3,3026 -0,17%
CHF/PLN 3,4511 -0,10% 3,4542 -0,10%
EUR/USD 1,2630 0,12% 1,2632 0,12%
Nazwa Wartość bieżąca (j.u.) Stopa zwrotu 1R (%)
067134201268335402
CPKP 208,65
264,77%
WIAE 4,19
80,00%
WIAZ 17,52
77,91%
WIBE 4,07
77,84%
WIBZ 17,02
75,77%
Nazwa Wartość bieżąca (j.u.) Stopa zwrotu 1R (%)
-90-75-60-45-30-15-0
WIPU 1,90
-58,21%
WPPE 1,50
-54,81%
WIPE 1,58
-54,24%
WPPP 6,21
-53,97%
WIPP 6,56
-53,39%
Brak wyników do wyświetlenia.
Nazwa Wartość bieżąca (j.u.) Stopa zwrotu 1R (%)
-12-10-8-6-4-2-0
Otw... 31,23
-6,58%
Poc... 27,28
-4,65%
PZU 29,78
-4,06%
Pek... 28,13
-4,06%
Hes... 29,03
-3,30%
Czy Mario Draghi zaskoczy rynek?
dziś, 12:37
Anna Wrzesińska | Noble Securities
Inwestorzy czekają na wyniki posiedzenia ECB
dziś, 12:33
Marcin Kiepas | Admiral Markets
Surowce pod potrójną presją
dziś, 11:45
Roman Przasnyski | Open Finance
Pokaż więcej
Zachowek z praktycznego punktu widzenia
dziś, 13:46
Marcin Zadrożny | Hills
Nowe limity trochę pomogą MdM
dziś, 13:40
Halina Kochalska | Open Finance
Spółka dnia: HERKULES
dziś, 13:39
Tomasz Jerzyk | Dom Maklerski BZ WBK
Pokaż więcej

Największe w spółkach (GPW)

nazwa kurs bieżący
(PLN)
zmiana ceny (%)
 • 0
 • 20
 • 40
 • 60
 • 80
 • 100
SHG 0,26 18,18
ABM 0,47 11,90
IFR 0,48 9,09
EFH 0,39 8,33
JJO 24,78 7,74
WDM 1,22 6,09
RDN 2,39 5,75
MAK 5,23 4,81
nazwa kurs bieżący
(PLN)
zmiana ceny (%)
 • -100
 • -75
 • -50
 • -25
 • 0
 • 0
IDE 0,02 -33,33
BDL 0,04 -20,00
FEE 13,50 -17,18
IDM 0,06 -14,29
ENI 11,16 -10,00
SFG 6,88 -9,35
NWR 0,10 -9,09
IDA 0,21 -8,70
nazwa kurs bieżący
(PLN)
obrót (tys. PLN)
PEO 189,10 107 877,90
KGH 123,45 70 962,74
PKO 38,92 57 561,81
BZW 389,20 39 840,97
PZU 464,25 37 891,21
PGE 20,11 29 659,79
LPP 9 433,25 25 712,52
PKN 40,83 19 693,13

dziś - czwartek, 2 października 2014

CzasDaneOkresAktualna wartość
11:00Strefa euro - Inflacja PPISierpień-1,4% r/r
13:45Strefa euro - Decyzja ECB ws. stóp procentowychPaździernik0,05%
14:30USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnychTydzień287 tys,
16:00USA - Zamówienia w przemyśleSierpień-10,1% m/m

Najbliższe dni wolne na rynkach

Pią, 3 paź 14Niemcy - Święto Zjednoczenia Niemiec
Wt, 11 lis 14Polska - Święto Niepodległości
Czw, 27 lis 14USA - Święto Dziękczynienia
Pią, 28 lis 14USA - sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
Śr, 24 gru 14W. Brytania - sesja skrócona - koniec o 13:30 CET
Śr, 24 gru 14Polska - Wigilia
Śr, 24 gru 14USA - sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
Śr, 24 gru 14Francja - sesja skrócona - koniec o 14:05 CET
Czw, 25 gru 14Polska - Boże Narodzenie
Pią, 26 gru 14Polska - Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Najbliższe terminy podatkowe

6 października 2014 (poniedziałek)ZUS - Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady...
7 października 2014 (wtorek)KARTA PODATKOWA - Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
7 października 2014 (wtorek)CIT - Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim...
10 października 2014 (piątek)ZUS - W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka...
15 października 2014 (środa)ZUS - Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających...

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij