Zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą i jej skutki

| 1 sie 12, 17:59

Umowa o roboty budowlane to umowa nazwana, uregulowana dość szczegółowo w art. 647 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej również „k.c.”). Stronami tej umowy są wykonawca, który zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu (np. pawilonu handlowego, elektrowni wiatrowej) oraz inwestor, który zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Często przedmiotem umów o roboty budowlane są kompleksowe przedsięwzięcia inwestycyjne (np. budowa pawilonu handlowego z częścią usługową oraz dróg manewrowych i placów postojowych), w związku z czym wykonawca nie jest w stanie osobiście wykonać całości prac związanych z realizacją takiego kompleksowego obiektu. Dlatego też, Kodeks cywilny przewiduje możliwość realizacji części robót przez podwykonawców. W tym celu wykonawca zawiera umowę o roboty budowlane z podwykonawcą. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo, zgodnie z art. 6471 § 2 k.c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora. Powyższe obostrzenia uzasadnione są faktem, że za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę odpowiedzialny jest solidarnie zarówno inwestor, jak i wykonawca. Stanowią więc one zabezpieczenie interesu inwestora. Czy jednak zgoda wyrażona przez inwestora jest warunkiem również ważności umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą?

Wpływ wyrażenia zgody przez inwestora na zawarcie konkretnej umowy wykonawcy z podwykonawcą oraz forma wyrażenia takiej zgody budziły i budzą wiele wątpliwości w praktyce. W poniższej publikacji postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób i w jakiej formie powinna być wyrażona zgoda inwestora na zwarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą oraz czy zgoda inwestora (jej brak) wpływa na ważność takiej umowy.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności warto wskazać na uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (dalej „SN”) z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 6/08 (dalej „Uchwała”). W uzasadnieniu do Uchwały, SN wskazał, że brak zgody inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą nie może powodować nieważności umów z podwykonawcami, lecz jedynie wyłączyć solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę należności za roboty wykonane na podstawie umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami. Co więcej, zdaniem SN, nawet zgłoszenie przez inwestora (ewentualnie inwestora lub wykonawcę - gdy chodzi o umowy między podwykonawcami) sprzeciwu wobec takiej umowy, nie spowoduje jej nieważności. Oznacza to w praktyce, że przepis wymagający zgody inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą należy interpretować w ten sposób, że brak zgody inwestora nie ma wpływu na ważność umowy zawartej przez wykonawcę z podwykonawcą. Brak zgody inwestora wyłączy jednak solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy.

Dodatkowo, w Uchwale SN wskazał, że do zgody inwestora nie stosuje się art. 63 § 2 k.c. (przewidującego obowiązek dochowania identycznej formy wyrażenia zgody i dokonania czynności, której zgoda dotyczy). Przeciwne stanowisko (które przed Uchwałą było spotykane w orzecznictwie) prowadziłoby do wniosku, że zgoda inwestora musiałaby być wyrażona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zgodnie jednak z Uchwałą, zgoda inwestora może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny.

Warto również zwrócić uwagę na wyrok SN z dnia 6 października 2010 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 210/10 (dalej „Wyrok”), w którym SN doprecyzował, kiedy dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą, wyrażona w sposób czynny, jest skuteczna. Zgoda ta, zdaniem SN, jest skuteczna, gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia, decydujące o zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, są znane inwestorowi, albo z którymi miał możliwość zapoznania się.

Jeżeli zatem ogólne zasady wykładni oświadczeń woli pozwalają na stwierdzenie, że inwestor wyraził zgodę na konkretną umowę (jej projekt), z której wynika zakres jego odpowiedzialności solidarnej, to okoliczność ta jest wystarczająca do uznania skuteczności tej zgody. Inwestor nie musi więc znać treści całej umowy lub jej projektu. Co więcej, znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej decydujących o zakresie jego odpowiedzialności nie musi pochodzić od wykonawcy lub podwykonawcy. Może ona mieć dowolne źródło i nie musi być ukierunkowana na wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej.

Podsumowując, wszelkie kwestie dotyczące wyrażenia zgody przez inwestora na umowę wykonawcy z podwykonawcą powinny być indywidualnie rozpatrywane w odniesieniu do konkretnych okoliczności. Budzą one nadal wiele wątpliwości w praktyce (szczególnie, gdy np. w umowach między wykonawcą a podwykonawcą pojawiają się klauzule poufności, jak w sprawie, po rozpoznaniu której zapadł Wyrok SN). Warto przy tym przypomnieć raz jeszcze, że niedopilnowanie, by inwestor wyraził zgodę na umowę pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, może mieć dość istotne skutki dla podwykonawcy i uniemożliwić mu dochodzenie zapłaty za wykonane przez niego prace od inwestora. Udowodnienie w razie ewentualnego sporu sądowego przez podwykonawcę, że inwestor wyraził taką zgodę, jest niejednokrotnie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Analizy

wczoraj, 15:32 | Energetyka | Paliwa

W sierpniu taniej na stacjach benzynowych

więcej
wczoraj, 14:40 | Nieruchomosci | Mieszkania

Rentowność najmu: Gdańsk bardziej zyskowny niż Warszawa

więcej
wczoraj, 12:51 | Nieruchomosci | Mieszkania

Sprzedający mieszkania używane bardziej obniżą ceny niż deweloperzy

Sprzedający mieszkania używane bardziej obniżą ceny niż deweloperzy więcej
wczoraj, 11:31 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: GTC

więcej
wczoraj, 11:28 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: Lubawa

więcej
wczoraj, 10:24 | Waluty | Analizy

Presja na waluty Europy Środkowej w wyniku narastania konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą

Presja na waluty Europy Środkowej w wyniku narastania konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą więcej
19 sie, 15:38 | Analizy

Deweloperzy na dobre obudzili się ze snu

więcej
19 sie, 11:23 | Giełda | Analizy

Jackson Hole połączy bezrobocie z inflacją

Jackson Hole połączy bezrobocie z inflacją więcej
19 sie, 10:04 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: PKO BP

więcej
19 sie, 10:01 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: Trakcja

więcej
18 sie, 15:36 | Nieruchomosci | Mieszkania

Jak kredytować kupno mieszkania za granicą?

więcej
18 sie, 15:27 | Nieruchomosci | Mieszkania

Raport z rynku nieruchomości - sierpień 2014

więcej
18 sie, 12:03 | Analizy

Deregulacja zawodów - II etap

Deregulacja zawodów - II etap więcej
18 sie, 11:40 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: PKN ORLEN

więcej
18 sie, 11:38 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: AMREST

więcej
14 sie, 15:50 | Analizy

Czy zejdziemy poniżej 5 zł/l?

Czy zejdziemy poniżej 5 zł/l? więcej
14 sie, 15:48 | Analizy

BM Reflex: bez podwyżek cen paliw do końca wakacji

więcej
14 sie, 12:54 | Giełda | Analizy

Coraz trudniej o zyski

Coraz trudniej o zyski więcej
14 sie, 12:31 | Nieruchomości

Studencie, wynajmij bezpiecznie

Studencie, wynajmij bezpiecznie więcej
14 sie, 10:58 | Giełda | Analizy

Spółka dnia: Agora

więcej

Notowania

Trwa sesja giełdowa na GPW.
WIG20 2 454,04 0,12% 2,94 pkt
WIG 52 362,63 0,11% 57,53 pkt
mWIG40 3 416,07 -0,01% -0,34 pkt
MiS80 --- --- ---
NCIndex 312,32 0,20% 0,62 pkt
NIKKEI 15 586,20 0,85% 131,75 USD readMore-1
FTSE 6 772,44 0,25% 16,96 USD readMore-1
DJIA 16 979,13 0,35% 59,54 USD readMore-1
NASDAQ 4 526,48 -0,02% -1,04 USD readMore-1
RAIFFEISEN 19,46 4,34% 0,81 pkt
SWATCH 503,50 1,35% 6,70 pkt
UNILEVER 26,45 0,88% 0,23 pkt
VWAG 172,25 0,85% 1,45 pkt
PORSCHE 69,85 0,81% 0,56 pkt
ROPAB 101,79 -0,39% -0,40 pkt
ROPAW 93,13 -0,35% -0,33 pkt
ZŁOTO 1 279,70 -0,91% -11,80 pkt
SREBRO 19,32 -0,67% -0,13 pkt
  Kupno (bid) Sprzedaż (ask)  
EUR/PLN 4,1858 0,08% 4,1897 0,08%
USD/PLN 3,1560 0,02% 3,1583 0,02%
CHF/PLN 3,4563 0,08% 3,4594 0,08%
EUR/USD 1,3261 0,04% 1,3263 0,04%
Nazwa Wartość bieżąca (j.u.) Stopa zwrotu 1R (%)
01836547290108
WIAU 5,12
70,50%
WIAE 3,84
70,48%
WIBU 4,98
68,39%
WIBE 3,73
68,37%
WIAZ 16,07
68,09%
Nazwa Wartość bieżąca (j.u.) Stopa zwrotu 1R (%)
-90-75-60-45-30-15-0
WIPU 1,90
-58,21%
WPPE 1,50
-54,81%
WIPE 1,58
-54,24%
WPPP 6,21
-53,97%
WIPP 6,56
-53,39%
Brak wyników do wyświetlenia.
Nazwa Wartość bieżąca (j.u.) Stopa zwrotu 1R (%)
-12-10-8-6-4-2-0
Otw... 31,23
-6,58%
Poc... 27,28
-4,65%
PZU 29,78
-4,06%
Pek... 28,13
-4,06%
Hes... 29,03
-3,30%
Dolar nie zwalnia tempa
dziś, 10:12
Przemysław Kwiecień | XTB
Festiwal PMI i Jackson Hole w centrum uwagi
dziś, 09:55
Adrian Górniak | Dom Maklerski BDM
Dane PMI nieco w cieniu
dziś, 09:47
Błażej Kiermasz | TMS Brokers
Pokaż więcej

Największe w spółkach (GPW)

nazwa kurs bieżący
(PLN)
zmiana ceny (%)
 • 0
 • 20
 • 40
 • 60
 • 80
 • 100
MSP 11,95 13,92
RDN 1,74 9,43
OBL 7,67 8,64
MLK 5,10 8,51
VTG 2,69 8,47
OTM 9,30 6,16
TAR 9,80 5,04
RHD 0,63 5,00
nazwa kurs bieżący
(PLN)
zmiana ceny (%)
 • -100
 • -75
 • -50
 • -25
 • 0
 • 0
WDM 0,96 -8,57
PGO 4,76 -7,93
INF 4,42 -5,96
GTC 6,60 -5,85
GNT 0,20 -4,76
RMK 8,80 -4,56
LSI 6,64 -4,46
FOT 1,13 -4,24
nazwa kurs bieżący
(PLN)
obrót (tys. PLN)
KGH 135,95 8 581,55
PKO 39,10 4 851,82
PEO 185,40 4 655,37
PGE 22,46 4 408,14
OPL 10,78 3 997,23
GTC 6,60 3 315,85
PZU 472,00 2 884,05
PGN 4,93 2 357,36

dziś - czwartek, 21 sierpnia 2014

CzasDaneOkresAktualna wartość
03:35Japonia - Indeks PMI dla przemysłu - wst.Sierpień52,4
09:30Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu - wst.Sierpień52,0
09:30Niemcy - Indeks PMI dla usług - wst.Sierpień56,4
10:00Strefa euro - Indeks PMI dla usług - wst.Sierpień53,5
10:00Strefa euro - Indeks PMI dla przemysłu - wst.Sierpień50,8
10:30Wlk. Brytania - Sprzedaż detalicznaLipiec
14:00Polska - Protokół z posiedzenia RPPSierpień
14:30USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnychTydzień
16:00USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnymLipiec
16:00USA - Indeks Fed z FiladelfiiSierpień
16:00USA - Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference BoardLipiec

Najbliższe dni wolne na rynkach

Pon, 25 sie 14W. Brytania - Letnie Święto Bankowe
Pon, 1 wrz 14USA - Święto Pracy
Pią, 3 paź 14Niemcy - Święto Zjednoczenia Niemiec
Wt, 11 lis 14Polska - Święto Niepodległości
Czw, 27 lis 14USA - Święto Dziękczynienia
Pią, 28 lis 14USA - sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
Śr, 24 gru 14W. Brytania - sesja skrócona - koniec o 13:30 CET
Śr, 24 gru 14Polska - Wigilia
Śr, 24 gru 14USA - sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
Śr, 24 gru 14Francja - sesja skrócona - koniec o 14:05 CET

Najbliższe terminy podatkowe

25 sierpnia 2014 (poniedziałek)AKCYZA - Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.
25 sierpnia 2014 (poniedziałek)VAT - Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.
5 września 2014 (piątek)ZUS - Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady...
8 września 2014 (poniedziałek)KARTA PODATKOWA - Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
8 września 2014 (poniedziałek)CIT - Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim...

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij