11 sty 13 16:38

Stosowanie norm kodeksu cywilnego do stosunku pracy – przepisy regulujące obliczanie terminów

Zgodnie z art.300 kodeksu pracy „W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy”. Jest to niezwykle istotny przepis prawny, dzięki któremu powstaje możliwość uzupełnienia braków legislacyjnych prawa (kodeksu) pracy, poprzez zastosowanie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

Udostępnij
0
Skomentuj

Możliwość ta, odnosi się do wielu instytucji prawnych, m.in. przepisów o ochronie dóbr osobistych; przepisów regulujących sposoby zawierania umów; przepisów dotyczących oświadczeń woli; przepisów dotyczących umów przedwstępnych; przepisów regulujących materię czynów niedozwolonych oraz przepisów regulujących obliczanie terminów – art.110 – 116 kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”). W odniesieniu do ostatniej z w/w grupy przepisów, zastosowanie znajdować będą, co do zasady, następujące regulacje:zgodnie z art.111 k.c. termin oznaczony w dniach upływa z końcem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest określone zdarzenie, nie uwzględnia się w obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło;zgodnie z art.112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca;zgodnie z art.113 k.c. gdy termin oznaczony jest na początek, środek lub koniec miesiąca, to rozumie się przez to pierwszy, pietnasty i ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny równy jest piętnastu dniom;zgodnie z art.114 k.c. gdy termin oznaczony jest w miesiącach lub w latach oraz gdy ciągłość terminu nie jest wymagana, to miesiąc liczy się za 30 dni, a rok za 365 dni;zgodnie z art.115 k.c. jeżeli koniec terminu na wykonanie czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego;zgodnie z art.116 k.c. gdy skutki czynności prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym, zaś gdy mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym.Nie wszystkie powyżej wskazane przepisy będą miały jednak zastosowanie do stosunków pracy. W kodeksie pracy sposób obliczania terminów obejmujących tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność został odmiennie uregulowany w art.30 §21 k.c. Tym samym art.112 k.c. nie znajdzie w tych przypadkach zastosowania zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali. Sposób liczenia terminów określonych w art.112 k.c. nie ma również zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych - np. określonych w art.153 czy 156 §1 k.p.[1] W orzecznictwie przyjęto, iż przepis art.112 k.c. jest zgodny z zasadami prawa pracy w odniesieniu do terminów związanych z oświadczeniami woli stron stosunku pracy. Zatem aby zachować miesięczny okres wypowiedzenia (ze skutkiem rozwiązującym stosunek pracy na koniec miesiąca) pracownik lub pracodawca muszą złożyć drugiej stronie oświadczenie o wypowiedzeniu najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca („złożyć”, czyli w tej dacie oświadczenie musi dojść do adresata w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią). Nie jest natomiast ten przepis stosowany – z uwagi na jego sprzeczność z zasadami prawa pracy – w przypadku obliczania okresów zatrudnienia. Miesięczny okres zatrudnienia rozpoczętego np. 3 maja kończy się 2 czerwca, a roczny okres od 1 lutego kończy się 31 stycznia następnego roku (według art.112 k.c. okresy te kończyłyby się – odpowiednio – 3 czerwca i 1 lutego). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 47/09) słusznie stwierdził, że sposób liczenia terminów określony w art.112 k.c. nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.[2]Łukasz Bernatowiczradca prawnyKrzysztof Gładychaplikant radcowskiBernatowicz Komorniczak Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. [1]    Andrzej Janiak. Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. LEX, 2012[2]    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1996r., sygn. akt I PKN 47/09

Udostępnij
0
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.

 

Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Przejdź do profilu

Szukaj

Z ostatniej chwili


Blogi

Jarosław Skoczeń, Emmerson
Powstaje rynek małych mieszkań
Przepisy nie będą ograniczać wielkości pokojów czy łazienek, powstanie rynek...
Jarosław Skoczeń, Emmerson
M. Szulikowski i Partnerzy
Ustawa o swobodzie działalności gos...
W dniu 19 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o...
M. Szulikowski i Partnerzy
Grant Thornton
Podatek akcyzowy - uproszczenie prz...
Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, w...
Grant Thornton
Kuba Karliński
Działki z warunkami zabudowy – czy ...
Ziemia od lat jest traktowana jako sprawdzone aktywo inwestycyjne. Mizerne...
Kuba Karliński
  • Copyright © 2016 Biznes.pl