19 lip 10 17:20

Podatek od umowy zlecenia

Od przychodu z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek lub zryczałtowany podatek dochodowy.

Udostępnij
0
Skomentuj
Foto: Onet Stock Photo

O sposobie opodatkowania tego przychodu w głównej mierze decyduje to, czy w roli zleceniobiorcy występuje osoba będąca czy niebędąca pracownikiem płatnika. Nie bez znaczenia jest również kwota miesięcznego wynagrodzenia określona umową.

Zawarłem dwie umowy zlecenia z różnymi osobami (nie są one moimi pracownikami). W jednej z nich należność została określona na kwotę 200 zł. W drugiej natomiast stanowi ją iloczyn przepracowanych godzin i stawki za godzinę pracy, co w efekcie daje również 200 zł. Od przychodów z obu umów pobrałem zryczałtowany podatek. Czy postąpiłem prawidłowo?

Nie. Od umowy, w której wprost nie określono kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia, należało pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu należy pobierać gdy:

  • zleceniobiorca nie jest pracownikiem płatnika oraz
  • miesięczna suma należności określona w umowie lub umowach zlecenia od tego samego płatnika nie przekracza 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof).

Jak z powyższego wynika ważne jest, aby należność przysługująca zleceniobiorcy została w umowie określona kwotowo. W przypadku gdy umowa podaje jedynie mechanizm jej wyliczenia, jako np. wielokrotność stawki godzinowej, nie ma zastosowania zryczałtowany sposób opodatkowania. Od należności wynikających z tego rodzaju umów płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek (nawet jeżeli nie przekracza ona 200 zł). Potwierdza to pismo Ministerstwa Finansów z dnia 25.08.2009 r. będące odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa.

W rezultacie przy dwóch umowach zlecenia, z których w jednej należność w wysokości 200 zł została określona kwotowo, a w drugiej - w stawce godzinowej, dochodzi do różnych sposobów ich opodatkowania.

Przykład 1

W czerwcu 2010 r. zakład pracy zawarł z osobą niebędącą jego pracownikiem umowę zlecenia na okres od 7 do 28 czerwca. Wynagrodzenie za wykonanie umowy określono na kwotę 200 zł i było płatne 29 czerwca. Dla osoby tej zawarta umowa stanowi jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wniosła ona również o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Umowa stanowi podstawę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zleceniodawca (płatnik) dokonał następujących obliczeń: 1) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 200 zł, 2) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę

(13,71%):

27,42 zł, 3) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

200 zł - 27,42 zł

172,58 zł, 4) składka na ubezpieczenie zdrowotne

(9%):

15,53 zł, 5) podstawa opodatkowania: 200 zł, 6) zryczałtowany podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego:

200 zł × 18%

36 zł, 7) do wypłaty dla zleceniobiorcy:

200 zł - (27,42 zł + 15,53 zł + 36 zł)

121,05 zł.

Przykład 2

Założenia jak w poprzednim przykładzie z tą różnicą, że należność za wykonanie umowy określono w stawce godzinowej. Po jej uwzględnieniu należność wyniosła 200 zł. Zleceniodawca (płatnik) dokonał następujących obliczeń: 1)-4)  jak w przykładzie 1, 5) składka na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszająca podatek (7,75%):  13,37 zł, 6) koszty uzyskania przychodów:

(200 zł - 27,42 zł) × 20%

34,52 zł, 7) podstawa opodatkowania:

200 zł - (34,52 zł + 27,42 zł), po zaokrągleniu 138 zł,

138,06 zł 8) ustalenie zaliczki na podatek:

138 zł × 18%

24,84 zł, 9) zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego:

24,84 zł - 13,37 zł = 11,47 zł, po zaokrągleniu 11 zł, 10) do wypłaty dla zleceniobiorcy:

200 zł - (27,42 zł + 15,53 zł + 11 zł)

146,05 zł.

Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie zlecenia zostało określone na kwotę 500 zł. Z umowy wynika, że zostanie ono wypłacone w trzech ratach (200 zł, 200 zł i 100 zł) w ciągu trzech miesięcy. Czy w tej sytuacji powinna być pobrana zaliczka na podatek, czy podatek zryczałtowany?

O sposobie opodatkowania decyduje miesięczna suma należności określona w umowie (umowach), a nie miesięczna kwota wypłaconej należności. Tak wynika z analizy art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof, w którym ustawodawca stanowi o miesięcznej sumie należności określonej w umowie (umowach). Jeżeli więc z treści umowy wynika, że zleceniobiorcy przysługuje za miesiąc wynagrodzenie w wysokości 500 zł, to płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek. Nie ma znaczenia, że jego zapłata zostanie rozłożona w czasie, przez co poszczególne raty w danym miesiącu nie będą przekraczały 200 zł.

Działalność gospodarczą prowadzę od tego roku. Zatrudniam jednego pracownika. Zamierzam zawrzeć z nim umowę zlecenia. Czy w zakresie jej opodatkowania należy stosować zasady analogiczne jak przy przychodzie ze stosunku pracy?

Dla celów podatkowych przychody z umowy zlecenia i umowy o pracę stanowią przychody z dwóch różnych źródeł. Podział ten ma zastosowanie również jeżeli obie te umowy zawierane są z tą samą osobą. W obu przypadkach pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy. Przy czym od przychodu z pracy:

  • na etacie, zaliczkę pobiera się na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof,
  • na umowę zlecenia, zaliczkę oblicza się zgodnie z art. 41 tej ustawy.

W każdym z tych sposobów na wysokość zaliczki wpływ mają m.in. składki ZUS. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku zawarcia z własnym pracownikiem umowy zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne nalicza się od łącznego przychodu, tj. uzyskanego zarówno ze stosunku pracy, jak i ze zlecenia. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy wyliczać odrębnie od przychodu uzyskanego z umowy o pracę i odrębnie od przychodu z umowy zlecenia. Przykład wyliczenia obciążeń podatkowo-składkowych od wynagrodzenia ze stosunku pracy i umowy zlecenia z własnym pracownikiem prezentowany był w Gazecie Podatkowej nr 10 z 4 lutego 2010 r. na str. 8.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Gazeta Podatkowa nr 57 (681) z dn. 2010.07.19, strona 5

Dział: Rozliczamy podatek dochodowy

Autor: Beata Siwkowska

Udostępnij
0
Tematy:
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.

 

Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Przejdź do profilu

Szukaj

dziś - wtorek, 26 lipca 2016

CzasDaneOkresAktualna wartość
09:00Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIECLipiec162,2
15:00USA - Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropoliiMaj
16:00USA - Sprzedaż nowych domówCzerwiec
16:00USA - Indeks zaufania konsumentów - Conference BoardLipiec

dziś - wtorek, 26 lipca 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
Publikacja raportu za 2015 rok.
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,055 euro na akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Quantum...
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,08 zł na akcję.
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
Wprowadzenie do obrotu na GPW 156.107 akcji serii C2 oraz 182.107 akcji...

analizy

title
Odzyskaj VAT w ramach ulgi na złe długi
19 lip, 12:14
Tax Care | Materiały prasowe
title
Zwolnienie z podatku dzięki odkupieniu części mieszkania od małżonka?
23 maja, 10:19
Marek Siudaj/Tax Care | Materiały prasowe
title
Opodatkowanie zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych
20 kwi, 14:11
Kancelaria Prawna Skarbiec
Pokaż więcej
  • Copyright © 2016 Biznes.pl