30 mar 12 00:01

Jaka stawka VAT przy sprzedaży kawy?

Generalnie sprzedaż kawy opodatkowana jest 23% stawką VAT. Jednak pojawia się problem przy ustaleniu właściwej stawki VAT gdy chodzi już o kawę "cappuccino" czy "latte". Z wyjaśnień organów podatkowych wynika, że wysokość stawki uzależniona jest od klasyfikacji statystycznej tych napojów oraz od tego, czy ich sprzedaż odbywa się w ramach usługi gastronomicznej.

Udostępnij
2
Skomentuj
fot. Shutterstock

Kiedy 8% VAT...

Obecnie usługi związane z wyżywieniem sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 56 opodatkowane są 8% stawką VAT. Wynika to z poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Jednak zastrzeżono, że stawki tej nie można zastosować przy sprzedaży:

1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

3) kawy i herbaty (wraz z dodatkami),

4) napojów bezalkoholowych gazowanych,

5) wód mineralnych,

6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką podstawową.

Do końca 2010 r. napoje "cappuccino" oraz "latte" urząd statystyczny klasyfikował w oparciu o PKWiU z 1997 r. w grupowaniu 15.98.12-70.00 "Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe". W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowych napojów w ramach usługi gastronomicznej opodatkowana była stawką 7%.

Potwierdzały to także organy podatkowe.

Od początku 2011 r. dla celów podatku VAT obowiązuje PKWiU z 2008 r. Jak wynika z klucza powiązań PKWiU 2004 r. z PKWiU 2008 r. :

symbolowi 15.98.12-70.00 "Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe" odpowiada symbol 11.07.19.0 "Pozostałe napoje bezalkoholowe",  

symbolowi 15.86.12-50.00 "Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na ich bazie lub bazie kawy, w postaci ciekłej" odpowiada symbol 10.83.12.0 "Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy".

Jeżeli więc zakwalifikować kawę cappuccino czy latte do "Pozostałych napojów bezalkoholowych", wówczas można by stosować 8% stawkę VAT.

Jednak w przypadku wątpliwości co do poprawnej klasyfikacji towaru czy usługi, organem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Urząd Statystyczny w Łodzi.

…a kiedy 5%?

Wskazać należy, że w pozycji 52 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych 8% stawką podatku (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.), wymieniono grupę ex 11.07.19.0. Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2) zawierające tłuszcz mlekowy.

Jak wskazano w objaśnieniach do załącznika nr 3, wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8% nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Jeżeli więc towar jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany 8% VAT, ale został on wymieniony także w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony z VAT lub w załączniku nr 10 jako objęty opodatkowaniem 5% VAT, to zastosowanie 8% stawki VAT jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy zamieszczono wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. Pod pozycją 31 tego załącznika wskazano sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0. Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2) zawierające tłuszcz mlekowy.

Zatem dostawa wyżej wskazanych napojów bezalkoholowych niegazowanych opodatkowana jest 5% stawką na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy.

Tak więc w celu zastosowania prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży omawianych towarów kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy ma miejsce dostawa towarów, czy też świadczenie usług, przy jednoczesnym ustaleniu właściwego symbolu statystycznego.

Usługa czy dostawa?

Pojęcie usługi restauracyjnej i cateringowej zostało zawarte w art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE. Jak wynika z tego przepisu, usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów albo żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi.

Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu usług poza lokalem usługodawcy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 tego rozporządzenia, za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

Natomiast w orzeczeniu w sprawie C-231/94 ETS wskazał, że dostawa gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia jest rezultatem szeregu usług, przy czym do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi. Transakcje w restauracjach charakteryzuje cały zespół cech i czynności, przy czym dostawa posiłku jest jedynie częścią usługi, choć stanowi w nich dominujący element. W związku z tym, Trybunał podkreślił, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z transakcją składającą się z wielu elementów, należy w pierwszej kolejności uwzględnić wszelkie okoliczności przeprowadzenia danej czynności.

Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że sprzedaż "napojów niegazowanych zawierających tłuszcz mlekowy" na wynos należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż na wynos "napojów kawowych" sklasyfikowanych w PKWiU ex 11.07.19.0 opodatkowana jest 5% VAT.

Sprzedaż na stacjach benzynowych przy użyciu specjalistycznych urządzeń gastronomicznych napojów kawowych (klient sam obsługuje urządzenie), których podstawowym składnikiem jest mleko w proszku, opodatkowana jest preferencyjną 5% stawką podatku VAT, na mocy art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 31 załącznika nr 10 do ustawy.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2012 r., nr ILPP2/443-1546/11-2/SJ

Świadczone przez podatnika usługi związane z wyżywieniem, w ramach których przygotowywane są, a następnie sprzedawane następujące napoje: cafe latte, macchiato, kawa mrożona, cappuccino, kawa z mlekiem (PKWiU 11.07.19.0) będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką VAT.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 r., nr IPTPP2/443-546/11-7/BM

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.03.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U. nr 73, poz. 392 ze zm.)

Gazeta Podatkowa nr 26 (858) z dn. 2012.03.29, strona 6

Dział: VAT i akcyza

Autor: Aleksandra Węgielska

Udostępnij
2
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.

 

Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Przejdź do profilu

Szukaj

dziś - czwartek, 28 lipca 2016

CzasDaneOkresAktualna wartość
09:55Niemcy - Stopa bezrobocia s.a.Lipiec
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów producentówLipiec
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów w usługachLipiec
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów w gospodarceLipiec
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów biznesuLipiec
11:00Strefa euro - Indeks nastrojów konsumentówLipiec
14:00Niemcy - Inflacja CPI - wst.Lipiec
14:00Niemcy - Inflacja HICP - wst.Lipiec
14:30USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnychTydzień

dziś - czwartek, 28 lipca 2016

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
Dzień ostatniego notowania na GPW 505.734 praw do akcji zwykłych na...

analizy

title
Odzyskaj VAT w ramach ulgi na złe długi
19 lip, 12:14
Tax Care | Materiały prasowe
title
Zwolnienie z podatku dzięki odkupieniu części mieszkania od małżonka?
23 maja, 10:19
Marek Siudaj/Tax Care | Materiały prasowe
title
Opodatkowanie zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych
20 kwi, 14:11
Kancelaria Prawna Skarbiec
Pokaż więcej
  • Copyright © 2016 Biznes.pl