Biznes.pl

Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane

{ 'cfmw_discount' : { 'test' : 'N' }, 'cfmw_permit' : { 'test' : 'N' }, 'cfmw_rate' : { 'value' : '3478' }, 'cfmw_vat' : { 'value' : '' } }

Kalkulator pozwala obliczyć kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.

Kalkulator podaje wyniki, które są jedynie informacją i nie można ich stosować do celów wyliczeń w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do wszelkich wyliczeń. Wyniki podawane przez kalkulatory nie powinny być podstawą podejmowania decyzji.

Od stycznia 2011 roku obowiązuje nowy wykaz materiałów budowlanych.

Koniecznym warunkiem do rozpoczęcia procedury otrzymania zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych jest złożenie wniosku w Urzędzie Skarbowym oraz posiadanie faktur VAT. Dobrze jest jeśli na fakturze istnieją symbole SWW/KU sprzedanego towaru. Gdy jednak sprzedawca nie wykazał ich na fakturze, nie powoduje to odrzucenia automatycznie takiej pozycji przez Urząd Skarbowy.

Od stycznie 2011 roku w związku ze zmianą stawek vat z 22% do 23% zmienił sie także limit: do końca 2010 r. osoby fizyczne mogły odzyskać 68,18 proc. VAT zapłaconego w cenie towarów, od 2011 r. jest to 65,22 proc. VAT. Limit zwrotu zależy od stawki VAT wykazanej na fakturze.

Osoby, które posiadają faktury zarówno ze stawką 22% jak i 23% powinny zsumować najpierw VAT z faktur z 22% VAT i wyliczyć zwrot 68,18 proc. (korzystając z kalkulatora) i następnie zsumować vat z faktur z 23% i wyliczyć zwrot 65,22 proc VAT.

Wnioski można składać nie częściej niż raz w roku. Urząd skarbowy ma cztery miesiące na wydanie decyzji, w której określa kwotę zwrotu, a pieniądze wypłaca w 25 dni od doręczenia tej decyzji. Należy pamiętać, że limit obowiązuje przez 5 lat od chwili złożenia pierwszego wniosku.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona za I kwartał 2011 r. wyniosła 3797 zł (Dz. Urz. GUS z 2011 r. nr 6, poz. 26).

*Cena 1 mkw. mieszkań ogłoszona przez prezesa GUS za II kwartał 2011 r. wyniosła 3819 zł. (Dz. Urz. GUS z 2011 r. nr 9, poz. 41)

W przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę nowy limit zwrotu (od października 2011 do grudnia 2011 r.) wyniesie 32 601 zł. W przypadku wniosków dotyczących remontu obowiązuje kwota do 13 972 zł. Nowe limity uwzględnia się dopiero we wnioskach składanych w ostatnim kwartale tego roku, tj. od 1 października do 31 grudnia. Dla porównania stosowane do końca września limity wynoszą odpowiednio: 32 413 zł i 13 891 zł.

Wskaźnik ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (ustalany na podstawie nakładów poniesionych przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych) wyniósł w III kwartale 2011 r. 3988 zł . Wskaźnik za III kwartał 2011 r. jest stosowany do wniosków o zwrot VAT składanych w I kwartale 2012 r. (tj. od stycznia do końca marca 2012 r.).

Inne w tej kategorii

Przejdź do profilu

Szukaj

Z ostatniej chwili


Blogi

Grant Thornton
Podatek akcyzowy - uproszczenie prz...
Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, w...
Grant Thornton
Jarosław Skoczeń, Emmerson
Polska powinna awansować, gdyby dec...
Gdyby o wynikach meczów podczas Euro 2016 miały przesądzać ceny mieszkań, to...
Jarosław Skoczeń, Emmerson
Kuba Karliński
Działki z warunkami zabudowy – czy ...
Ziemia od lat jest traktowana jako sprawdzone aktywo inwestycyjne. Mizerne...
Kuba Karliński
Milewski & Partnerzy
Nie pracuj nigdy więcej chyba, że b...
Wczoraj rozpoczęło się niesamowite szkolenie Never Work Again w Londynie i...
Milewski & Partnerzy
  • Copyright © 2016 Biznes.pl