Biznes.pl

Kalkulator płac zaawansowany

{ 'cfmw_amount_1' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_2' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_3' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_4' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_5' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_6' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_7' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_8' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_9' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_10' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_11' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_12' : { 'value' : '' }, 'cfmw_amount_type' : { 'test' : 'B' }, 'cfmw_contract_type' : { 'test' : '1' }, 'cfmw_date_year' : { 'test' : '2014' }, 'cfmw_is_salary_const' : { 'test' : 'T' }, 'cfmw_is_insr' : { 'test' : 'T' }, 'cfmw_is_insr_sick' : { 'checked' : '0' }, 'cfmw_insr_accident_per' : { 'value' : '1.93' }, 'cfmw_is_prop_copyrights' : { 'test' : 'F' }, 'cfmw_cost_income' : { 'test' : '20' }, 'cfmw_cost_income_other' : { 'value' : '' }, 'cfmw_count_in_residence' : { 'value' : '1' }, 'cfmw_count_out_residence' : { 'value' : '0' }, 'cfmw_count_out_residence' : { 'value' : '0' }, 'cfmw_is_pit_2' : { 'test' : 'T' }, 'cfmw_is_line_tax' : { 'test' : 'F' }, 'cfmw_line_tax_type' : { 'test' : 'YEAR' }, 'cfmw_line_tax_other_per' : { 'value' : '' } }

Ten kalkulator obliczy: elementy składowe Twojej płacy (lub płacy Twojego pracownika), kwoty brutto na netto i odwrotnie, zarobki w ujęciu rocznym i miesięcznym, składniki dla podatku liniowego, które mają charakter poglądowy. Kalkulator wylicza, kto może zyskać, a kto stracić na zastosowaniu podatku liniowego.

 • miejscach pracy
 •  
  miejscach pracy

Kalkulator podaje wyniki, które są jedynie informacją i nie można ich stosować do celów wyliczeń w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do wszelkich wyliczeń. Wyniki podawane przez kalkulatory nie powinny być podstawą podejmowania decyzji.

Od 1 lutego 2012 r. zmieniła się składka rentowa opłacana przez pracodawców - wzrosła do 6,50% od wynagrodzenia brutto pracownika. Do 31 stycznia 2012 r. wynosiła 4,50 % podstawy wymiaru.

Przedsiębiorcy płacący za siebie składki muszą odprowadzić do ZUS 8 % podstawy wymiaru. Do 31 stycznia 2012 r. było 6% podstawy wymiaru.

Uwaga: Pracodawcy nie muszą opłacać składek na FP oraz FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Mówi o tym art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Przepisy te stosuje się również do pracowników powracających z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Ulga w opłacaniu ww. obowiązuje przez 36 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z urlopu wychowawczego.

Ulga w opłacaniu składek FP oraz FGŚP dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe:

Od 1 kwietnia 2012 r. składka wypadkowa wzrosła z 1,67% do 1,93% dla:

 • przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników oraz
 • płatników składek, którzy nie są zarejestrowani w systemie REGON.

Nową wysokość składki wypadkowej należy zastosować do podstawy wymiaru wykazywanej w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. A zatem składka za kwiecień, płacona w maju wyniesie 40,83 zł. Jeśli korzysta się z ulgi w ZUS, zmiana wysokości składki wypadkowej oznacza wzrost tej składki do 8,69 zł.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie MPiPS z 16.3.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 43, poz. 350)
 • art. 28 ust. 1i  ust. 2, art. 31 ust. 1, art. 32, ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.).

Inne w tej kategorii

 • Obliczanie składek emerytalnych kierowanych do I filara i II filara (ZUS, OFE i subkonto zus)

  Kalkulator pozwala obliczyć wysokość składek wpłacanych do I filara oraz do II filara. W wynikach otrzymujesz dane: ubezpieczenie emerytalne (I filar i II filar) oraz ubezpieczenie rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
 • Kalkulator emerytalny

  Kalkulator umożliwia ustalenie wymiaru podstawy emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto. Do wyliczenia składników ważne jest także, czy ubezpieczony był za granicą i czy korzystał z zasiłku przedemerytalnego.W kolejnych
 • Kalkulator stażu pracy

  Kalkulator pozwala wyliczyć staż pracy po podaniu daty zatrudnienia i zakończenia pracy. Od stażu pracy zależy m.in. wysokość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wysokość
 • Kalkulator wynagrodzeń

  Kalkulator obliczy składniki Twojego wynagrodzenia w zadanym roku. Możesz określić czy w ciągu roku Twoje zarobki są stałe czy zmienne i obliczyć składniki Twojej pensji, które pokazują składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz
 • Kalkulator zarobków podczas choroby

  Kalkulator pozwala obliczyć miesięczne wynagrodzenie w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Uwzględnia on różne przyczyny nieobecności m.in. chorobę, ciążę, pobyt w szpitalu, chorobę zawodową, wypadek w pracy lub w drodze do pracy.
 • Kalkulator do umów zleceń

  Kalkulator pozwala wyliczyć składniki wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia także w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest zatrudniony na umowę o pracę u innego pracodawcy.
 • Kalkulator umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

  Kalkulator pozwala obliczyć wszystkie składniki wynagrodzenia, które występują przy umowach o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Przyda się zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Uwzględnia koszty uzyskania przychodu 50 % lub 20 %.

Przejdź do profilu

Szukaj

Z ostatniej chwili


Blogi

FinanseTAK, MACC Partner
W majówkę przestępcy nie mają wolne...
Już za tydzień długi weekend majowy. Choć w tym roku będzie trwać zaledwie trzy...
FinanseTAK, MACC Partner
M. Szulikowski i Partnerzy
ADR - alternatywne metody rozstrzyg...
W dniu 9 lipca 2015 r. mija termin implementacji dyrektywy Parlamentu...
M. Szulikowski i Partnerzy
Jarosław Skoczeń, Emmerson
16 milionów za samochód - takie cen...
Pierwszy artykuł z cyklu - Trzy razy „naj”, czyli naj(starsze), naj(szybsze) i...
Jarosław Skoczeń, Emmerson
Milewski & Partnerzy
Ostatnia dawka inspiracji
Cała kampania promująca przyjazd Nicka Vujicica do Polski dobiega ku końcowi....
Milewski & Partnerzy