Umowa zlecenia a umowa o dzieło - przedmiot umowy

5 cze 13, 18:49
fot. Shutterstock

Umowa zlecenia i umowa o dzieło to bardzo powszechnie zawierane kontrakty cywilnoprawne. Choć każda z tych umów spełnia zupełnie inne funkcje, uczestnicy obrotu gospodarczego często mają problem z ich odróżnieniem, a w konsekwencji doborem odpowiedniej umowy dla stosunku prawnego, który zamierzają nawiązać.

Przedmiotem umowy zlecenia w ścisłym znaczeniu jest zobowiązanie do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Wbrew dość powszechnemu przekonaniu, przedmiotem umowy zlecenia w ścisłym znaczeniu nie może więc być każda czynność – przedmiotem tej umowy może być tylko czynność prawna. Na mocy takiej umowy, określona osoba może więc np. zobowiązać się do zawarcia w imieniu innej osoby innej określonej umowy (np. sprzedaży nieruchomości). Umową zlecenia, w ścisłym znaczeniu, nie będzie więc kontrakt zobowiązujący jedną ze stron do dokonania tylko czynności faktycznych (np. wykonania prac porządkowych, zebrania i opracowania określonych danych itp.). Umowa, która zobowiązuje do starannego wykonania czynności faktycznych, stanowi umowę o świadczenie usług, a nie zlecenie w ścisłym, prawnym rozumieniu tego słowa. Do umów o świadczenie usług (jeśli świadczenie określonych usług nie jest odrębnie uregulowane) stosuje się jednak przepisy o zleceniu odpowiednio. Stosowanie przepisów odpowiednio, polega na tym, że przy ocenie, które przepisy dotyczące zlecenia i w jakim zakresie zastosować do umowy o świadczenie usług, należy uwzględnić odmienności typowego zlecenia dotyczącego czynności prawnej, od umowy o świadczenie usług, dotyczącej czynności faktycznych. Przykładowo, do umów o świadczenie usług polegających na czynnościach faktycznych, nie odnoszą się w ogóle przepisy dotyczące umocowania do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.

W odróżnieniu od umowy zlecenia (lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu), przedmiotem umowy o dzieło jest, jak sama nazwa wskazuje, wykonanie określonego dzieła. Wynika stąd, że na mocy tego kontraktu, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu, nie zaś tylko do starannego wykonywania określonych czynności. Podstawą do rozróżnienia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z umową o dzieło, czy też z umową, do której stosuje się przepisy o zleceniu, jest więc to, czy strona umowy zobowiązuje się osiągnąć określony efekt, czy tylko do wykonywania określonych czynności z należytą starannością, bez zapewnień co do końcowego efektu. W praktyce, różnica ta może być niekiedy trudno uchwytna. Przykładowo, umowa konsultingu (doradztwa gospodarczego) może niekiedy mieć cechy umowy o świadczenie usług (np. gdy dotyczy bieżącego doradztwa przy realizacji projektu biznesowego), a niekiedy cechy umowy o dzieło (np. gdy dotyczy sporządzenia biznesplanu w określonym terminie).

Zakwalifikowanie konkretnego kontraktu jako określonego typu umowy, uregulowanego w kodeksie cywilnym, ma bardzo istotne znaczenie. Takie zakwalifikowanie pozwala bowiem ustalić, jakie przepisy mają do konkretnej umowy zastosowanie. O zakwalifikowaniu określonej umowy ostatecznie decyduje nie nazwa, której użyły strony, ale jej rzeczywista treść (cel, który strony przewidziały). Również jednak nazwa ma istotne praktyczne znaczenie. Jeśli bowiem nazwiemy określoną w umowę w sposób, który nie odpowiada jej rzeczywistemu charakterowi, może to wprowadzać w błąd – rodzić przeświadczenie, że do umowy mają zastosowanie inne reguły, niż te, które rzeczywiście należy zastosować. Niekiedy, także stosowane powszechnie w praktyce standardowe wzory umów (zwłaszcza w przypadku tak popularnych umów, jak umowa o dzieło lub umowa zlecenia), powielają błędy w omawianym zakresie. Zawierając umowę cywilnoprawną, której przedmiotem ma być wykonanie określonych czynności, warto zatem dokładnie przemyśleć charakter tych czynności i odpowiednio dobrać typ umowy (umowa o dzieło, umowa, do której stosuje się przepisy o zleceniu), biorąc pod uwagę zwłaszcza opisane wyżej, kluczowe rozróżnienie dotyczące zobowiązania do starannego działania i zobowiązania do osiągnięcia określonego rezultatu.

Podsumowując, umowy, do których stosuje się przepisy o zleceniu i umowy o dzieło, różnią się od siebie przedmiotem zobowiązania stron. Umowa o dzieło obejmuje zobowiązanie do osiągnięcia określonego rezultatu, zaś umowa, do której stosuje się przepisy o zleceniu, jedynie zobowiązanie do starannego wykonania określonych czynności. W praktyce, różnica ta może być niekiedy trudno uchwytna. Formułując umowę cywilnoprawną, warto jednak dokładnie przemyśleć jaki jest charakter czynności, które na jej podstawie mają być wykonane, tak aby odpowiednio dobrać typ umowy do jej rzeczywistego przedmiotu.

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Firma | Prawo

21 lip, 07:13 | Wiadomości | Kraj

Krajowa Rada Sądownictwa i KNF nie chcą Prawa restrukturyzacyjnego

Krajowa Rada Sądownictwa i KNF nie chcą Prawa restrukturyzacyjnego więcej
21 lip, 06:09 | Firma | Prawo

Koszmar przedsiębiorców. "To jeden z głównych powodów wysokiego bezrobocia"

Koszmar przedsiębiorców. "To jeden z głównych powodów wysokiego bezrobocia" więcej
18 lip, 06:27 | Firma | Podatki | Prasa

Fiskus chce mieć haka na każdego

Fiskus chce mieć haka na każdego więcej
27 cze, 06:04 | Wiadomości | Kraj

Przedsiębiorcy bez urlopu

Przedsiębiorcy bez urlopu więcej
26 cze, 12:02 | Wiadomości | Kraj

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka więcej
25 cze, 10:57 | Firma | Prawo

Ryzyko prawne sprawowania funkcji członka zarządu spółki z o.o.

więcej
25 cze, 10:55 | Firma | Prawo

Obowiązki informacyjne i rejestrowe ciążące na zarządzie

więcej
12 cze, 06:05 | Wiadomości | Najważniejsze

Będą ratować, nie likwidować

Będą ratować, nie likwidować więcej
8 cze, 06:30 | Wiadomości | Kraj

Koniec prac nad ustawą usprawniającą walkę z kartelami

Koniec prac nad ustawą usprawniającą walkę z kartelami więcej
29 maja, 06:19 | Wiadomości | Kraj

Producenci drżą przed usterkami

Producenci drżą przed usterkami więcej
28 maja, 12:59 | Wiadomości | Kraj

Posłowie za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

więcej
24 maja, 07:22 | Firma | Prawo

Pomysł na biznes, czyli jednoosobowa spółka z o.o.

Pomysł na biznes, czyli jednoosobowa spółka z o.o. więcej
22 maja, 06:21 | Finanse | Prawo

Przelewy bankowe lekiem na szarą strefę

Przelewy bankowe lekiem na szarą strefę więcej
19 maja, 07:12 | Firma | Prawo

Rząd zajmie się projektem założeń zmian w Kodeksie spółek handlowych

Rząd zajmie się projektem założeń zmian w Kodeksie spółek handlowych więcej
16 maja, 16:57 | Wiadomości | Kraj

MŚ obniżyło firmom poziomy recyklingu opakowań wielomateriałowych

MŚ obniżyło firmom poziomy recyklingu opakowań wielomateriałowych więcej
14 maja, 06:10 | Wiadomości | Kraj

ZUS na tropie pracodawców

ZUS na tropie pracodawców więcej
13 maja, 18:33 | Wiadomości | Świat

UE poparła nowe przepisy o pracownikach delegowanych

UE poparła nowe przepisy o pracownikach delegowanych więcej
8 maja, 12:40 | Firma | Prawo

Jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji?

więcej
7 maja, 17:44 | Firma | Prawo

Rozkręcenie firmy będzie łatwiejsze

Rozkręcenie firmy będzie łatwiejsze więcej
7 maja, 12:55 | Firma | Prawo

Rozkręcenie firmy będzie łatwiejsze

Rozkręcenie firmy będzie łatwiejsze więcej

Wszystko o podatku

Pokaż

Kursy średnie NBP

31.07.2014
waluta
kurs
zmiana (%)
3,1094
0,37
4,1640
0,30
3,4225
0,25
5,2506
0,11

Stopy procentowe

Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,72
0,01
13.05.2014
2,52
0,01
13.05.2014
0,34
0,05
12.05.2014
0,02
-0,01
12.05.2014
Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,50
-0,25%
04.07.2013
4,00
-0,25%
04.07.2013
1,00
-0,25%
04.07.2013
Źródło: NBP

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij