Nieopodatkowanie dochodów z najmu mieszkania

10 mar, 16:02
fot. Shutterstock

„Kupiłem mieszkanie w 2007 r. za 190 tys. zł. Skorzystałem z kredytu hipotecznego w wysokości 60 tys. zł, ponieważ nie miałem całości wkładu. Lokal wynajmuję, ale nie zgłosiłem w PIT dochodów do US, jakie konsekwencje mogą mi grozić?”

Nie ulega wątpliwości, iż otrzymywane przez Pana środki pieniężne tytułem czynszu najmu (odstępnego) z wynajmowanego mieszkania rodzić mogą obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dwie formy opodatkowania

Dla porządku w tym miejscu należy tylko krótko wspomnieć, iż opodatkowanie dochodów z najmu możliwe jest w jednej z dwóch form:

a) zryczałtowanej, podatek wynosi wówczas 8,5% osiąganych z tego tytułu przychodów (art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w takim przypadku do 31 stycznia roku następnego po roku osiągnięcia przychodu złożyć należy zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28. Pamiętać także należy, że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

b) według zasad ogólnych, wraz z np. z dochodami ze stosunku pracy, w ustawowym terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku, którego dotyczy zeznanie.

W przedstawionej przez Czytelnika sytuacji, rozróżnić należy dwie podstawy szeroko rozumianej odpowiedzialności za nieodprowadzenie podatku od osiągniętego przez osobę dochodu z tytułu wynajmu mieszkania.

Odpowiedzialność podatkowa

Pierwszą konsekwencją jest obowiązek zapłaty podatku za nieprzedawnione zobowiązanie podatkowe. Stosownie do art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem, zobowiązanie podatkowe za ewentualne dochody z wynajmu Pana mieszkania w 2007 r. (termin płatności podatku w 2008 r.) przedawniają się z końcem 2013 roku, za 2008 r. z końcem 2014 r. itd. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowe nie jest dopuszczalne nie tylko wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowe, co nawet prowadzenie postępowania podatkowego co do przedawnionego zobowiązania podatkowego. Innymi słowy, dopóki nie upłynie 5-letni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego liczony w sposób opisany powyżej, organ podatkowy władny jest wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, uwzględniającą osiągane przez Pana dochody z tytułu wynajmu mieszkania, z uwzględnieniem stawki podatku wynoszącej 18% lub 32%, w zależności od tego, w jakiej łącznej kwocie zostanie Panu określona podstawa opodatkowania.

Odpowiedzialność karno-skarbowa

Druga konsekwencją, jaką może Czytelnik ponieść za nieodprowadzenie podatku od osiąganego przez osobę dochodu z tytułu wynajmu mieszkania, może być odpowiedzialność karno-skarbowa, jaką reguluje ustawa Kodeks karny skarbowy. W omawianym przypadku sankcje za powyższe zaniechanie kompleksowo reguluje art. 54 K.k.s.

W myśl art. 54 § 1 K.k.s. podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Stosownie do postanowień art. 54 § 2 K.k.s., jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Przez „małą wartość” w rozumieniu powyższego przepisu rozumieć należy zgodnie z art. 53 § 14 K.k.s. wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Natomiast art. 54 § 3 K.k.s. stanowi, że jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w art. 54 § 1 K.k.s. podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Przez „ustawowy próg” w powyższym znaczeniu rozumieć należy w myśl art. 53 § 3 K.k.s. pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego przez kodeks.

W tym miejscu można zawrzeć tylko przypuszczenie, iż kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie przez Pana podatku może nie przekraczać ustawowego progu, a zatem ewentualnie odpowiadałby Pan za popełnienie wykroczenia skarbowego przewidzianego w art. 54 § 3 K.k.s.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Należy jednak pamiętać, iż powyższych sankcji karno-skarbowych może Pan uniknąć, korzystając z instytucji tzw. dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Zgodnie z art. 17 § 1 K.k.s., sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie:

1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;

2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony;

3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich równowartość pieniężną;

4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Przez najniższą karę grzywny rozumieć należy kwotę odpowiadającą co najmniej dziesięciokrotności jednej trzydziestej minimalnego wynagrodzenia w wypadku przestępstwa skarbowego – art. 23 § 1 i 3 K.k.s. oraz w wypadku wykroczenia skarbowego co najmniej jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia – art. 48 § 1 K.k.s.

Tylko, gdyby ponosił Pan odpowiedzialność karno-skarbową na podstawie art. 54 § 1 K.k.s. (tj. kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie przez Pana podatku byłaby wyższa niż mała wartość w ww. brzmieniu – co jednak wątpliwe w Pana sytuacji), wyłączona zostałaby możliwość skorzystania z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności na podstawie art. 17 § 2 pkt 1 K.k.s. 

Tomasz Bednarczyk – aplikant radcowski

Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. Lublin

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. z 2012 r. poz. 1540 ze zm.
  2. Ustawa z dn. 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. z 2013 r. poz. 1036 z późn. zm.
  3. Ustawa z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2013 r. poz. 35 z późn.zm.

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Komentarze

~ja : To wielu polityków i byznesmsnów już powinno siedzieć za kratkami za takie przewały
1 kwi 18:36
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:

Firma | Podatki | Prasa

12 wrz, 06:24 | Telekomunikacja | Telefonia komórkowa

Oszusta z komórką skok na kasę

Oszusta z komórką skok na kasę więcej
11 wrz, 06:45 | Firma | Podatki | Prasa

Palący problem budżetowy

Palący problem budżetowy więcej
8 wrz, 13:22 | Firma | Podatki | Prasa

Przekazanie samochodu będącego środkiem trwałym

Przekazanie samochodu będącego środkiem trwałym więcej
4 wrz, 06:06 | Żywność

Czysta coraz mniej kusi Polaków

Czysta coraz mniej kusi Polaków więcej
2 wrz, 08:55 | Wiadomości | Kraj

Wakacyjne zarobki dziecka często pozbawiają ulgi

Wakacyjne zarobki dziecka często pozbawiają ulgi więcej
28 sie, 13:35 | Firma | Podatki | Prasa

Opodatkowanie dwóch umów cywilnoprawnych

Opodatkowanie dwóch umów cywilnoprawnych więcej
25 sie, 06:27 | Żywność | Napoje

Ważą się losy mocnych procentów

Ważą się losy mocnych procentów więcej
19 sie, 05:59 | Firma | Podatki | Prasa

Piechociński: mniejsze podatki zamiast waloryzacji

Piechociński: mniejsze podatki zamiast waloryzacji więcej
16 sie, 07:08 | Energetyka | Surowce

Podatek szkodzi KGHM?

Podatek szkodzi KGHM? więcej
14 sie, 17:15 | Firma | Podatki | Prasa

Samofakturowanie

więcej
14 sie, 06:08 | Handel | Prawo

1600 sieciowych transakcji to już działalność gospodarcza

1600 sieciowych transakcji to już działalność gospodarcza więcej
13 sie, 06:57 | Wiadomości | Kraj

Nowy janosik dla gmin i powiatów

Nowy janosik dla gmin i powiatów więcej
12 sie, 06:09 | Wiadomości | Kraj

Do rejestru za 500 zł

Do rejestru za 500 zł więcej
6 sie, 18:20 | Firma | Podatki | Prasa

Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów dojazdu do pracy

więcej
6 sie, 18:04 | Firma | Podatki | Prasa

W związku z zapłatą faktur RR gotówką, VAT nie podlega odliczeniu, ale czy może on stanowić koszt uz...

W związku z zapłatą faktur RR gotówką, VAT nie podlega odliczeniu, ale czy może on stanowić koszt uzyskania przychodu? więcej
5 sie, 06:03 | Firma | Podatki | Prasa

Polscy przedsiębiorcy polubili ryczałt

Polscy przedsiębiorcy polubili ryczałt więcej
4 sie, 16:34 | Medycyna

Podatkowe skutki pakietów medycznych dla pracowników

Podatkowe skutki pakietów medycznych dla pracowników więcej
4 sie, 15:42 | Firma | Prawo

Członek zarządu spółki z o.o. a składki ZUS?

Członek zarządu spółki z o.o. a składki ZUS? więcej
4 sie, 13:31 | Firma | Podatki | Prasa

Od czego zależy obowiązek stosowania kasy fiskalnej?

więcej
4 sie, 06:04 | Firma | Podatki | Prasa

Mniej dyktatu fiskusa

Mniej dyktatu fiskusa więcej

Wszystko o podatku

Pokaż

Kursy średnie NBP

16.09.2014
waluta
kurs
zmiana (%)
3,2419
-0,32
4,1970
-0,14
3,4710
-0,06
5,2423
-0,87

Stopy procentowe

Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,50
-0,22
10.09.2014
2,30
-0,22
10.09.2014
0,09
-0,24
08.09.2014
0,01
-0,01
08.09.2014
Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,50
-0,25%
04.07.2013
4,00
-0,25%
04.07.2013
1,00
-0,25%
04.07.2013
Źródło: NBP

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij