Podatkowe różnice kursowe od wartości VAT – metoda rozliczania różnic na podstawie Ustawy CIT

| 20 kwi 11, 10:24

W konsekwencji zmian w ustawie Prawo dewizowe oraz w Kodeksie cywilnym, które obowiązują od 24 stycznia 2009 r., podatnicy mają możliwość swobodnego rozliczania się w walutach obcych nie tylko z nierezydentami (taka możliwość istniała już wcześniej), ale również z polskimi rezydentami podatkowymi. Do tej pory aby móc rozliczać się w walutach obcych polskie firmy musiały występować do NBP z wnioskiem o wydanie indywidualnego zezwolenia dewizowego.

Obecnie, w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych niejednokrotnie zdarza się sytuacja, kiedy podatnik wystawia na rzecz swoich odbiorców fakturę w walucie obcej. W takich sytuacjach podatnicy niejednokrotnie zadają sobie pytanie, w jaki sposób powinni obliczać różnice kursowe od takiej transakcji oraz od poszczególnych elementów ceny, w tym od podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy mają możliwość wyboru metody rozliczania różnic kursowych. Zgodnie z zapisami Ustawy CIT (art. 9a ) podatnicy mogą wybrać albo podatkową metodę rozliczania różnic kursowych (sposób rozliczania różnic kursowych wynika wprost z zapisów art. 15a Ustawy CIT ) albo metodę rachunkową (sposób rozliczania różnic kursowych wynika z zapisów ustawy o rachunkowości (dalej Ustawa Rach.).

Ustawa CIT, w katalogu zamkniętym, w sposób enumeratywny wymienia sytuacje, kiedy powstają różnice kursowe,  dodatnie i ujemne. W przypadku metody rachunkowej, Ustawa CIT wskazuje, że jako podatkowe różnice kursowe traktuje się  każdorazowo różnice kursowe przy transakcjach walutowych ujęte w księgach rachunkowych. Jednocześnie jako podatkowe różnice kursowe rozpoznaje się różnice kursowe wynikające z dokonanej wyceny aktywów i pasywów, a także wyceny składników pozabilansowych wyrażonych w walucie obcej.

Odnosząc powyższe do możliwości ustalania różnic kursowych od kwoty podatku od towarów i usług, w przypadku kiedy podatnik do rozliczania różnic kursowych stosuje zapisy art. 15a Ustawy CIT, należy stwierdzić, iż co do zasady, podatek ten nie wywołuje żadnych skutków na jej gruncie.

Według Ustawy CIT należny podatek od towarów i usług nie jest przychodem podatkowym, . Podobnie, do przychodów nie zalicza się zwróconej różnicy podatku VAT. Z kolei za koszt podatkowy nie uważa się podatku od towarów i usług (z wyjątkiem zamkniętego katalogu przypadków, które nie występują w analizowanym stanie faktycznym).

Podsumowując należy stwierdzić, że skoro podatkowe różnice kursowe powstają jako różnica pomiędzy wartością przychodu obliczoną na podstawie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury a wartością z dnia otrzymania obliczoną według kursu faktycznie zastosowanego i jednocześnie podatek VAT co do zasady nie rodzi żadnych konsekwencji na gruncie Ustawy CIT tym samym ekonomiczne różnice kursowe powstałe na elemencie VAT nie będą stanowiły różnic podatkowych w sensie podatkowym.

Przedstawiona powyżej wykładnia przepisów jest obecnie powszechnie reprezentowana przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. I tak np.: w wyroku z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1737/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał: „Ustawodawca w art. 15a u.p.d.o.p. wyraźnie wskazał sytuacje, w których możliwe jest ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych. Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu, nie mogą wpływać na wysokość osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów. Mimo więc, że w pewnych sytuacjach przy przeliczeniach walutowych kwot podatku od towarów i usług mogą wystąpić różnice, które w kategoriach ekonomicznych można rozpatrywać jako zysk lub stratę, to z wyraźnej woli ustawodawcy nie będą one mogły być zaliczone do podatkowej kategorii przychodu bądź kosztów uzyskania przychodu.”

Na zakończenie należy wskazać, iż zdaniem ekspertów przedstawione wyżej stanowisko budzi uzasadnione wątpliwości. Zdaniem ekspertów istnieją przesłanki do traktowania przedmiotowych różnic jako przychody lub koszty podatkowe. Póki co jednak, w związku z jednolitą linią orzecznictwa chcąc uzyskać potwierdzenie takiego stanowiska trzeba być przygotowanym na dochodzenie swoich racji w trybie długotrwałego postępowania przed sądami administracyjnymi.

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Firma | Podatki | Analizy

24 lis, 16:41 | Firma | Podatki | Analizy

Organizowanie fikcyjnych transakcji nie ma nic wspólnego z doradztwem podatkowym

Organizowanie fikcyjnych transakcji nie ma nic wspólnego z doradztwem podatkowym więcej
13 lis, 16:39 | Firma | Podatki | Analizy

Czy powtórzy się casus Arthura Andersena?

Czy powtórzy się casus Arthura Andersena? więcej
31 paź, 13:58 | Firma | Podatki | Analizy

„Pusta faktura” nie daje prawa do odliczenia podatku

więcej
31 paź, 12:02 | Firma | Podatki | Analizy

Skutki podatkowe sprzedaży firmowego budynku nie wpisanego do ewidencji środków trwałych

więcej
29 paź, 17:20 | Firma | Podatki | Analizy

Kto otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane? więcej
29 paź, 14:58 | Firma | Podatki | Analizy

Więcej kas fiskalnych od nowego roku

Więcej kas fiskalnych od nowego roku więcej
28 paź, 15:08 | Firma | Podatki | Analizy

Nikomu niepotrzebna jest nowa Ordynacja podatkowa

Nikomu niepotrzebna jest nowa Ordynacja podatkowa więcej
22 paź, 12:26 | Firma | Podatki | Analizy

Dojazdy do pracy służbowym autem raz opodatkowane, a raz nie

Dojazdy do pracy służbowym autem raz opodatkowane, a raz nie więcej
21 paź, 21:21 | Firma | Podatki | Analizy

Prawo do odliczenia VAT od reklamy na elewacji

więcej
21 paź, 21:19 | Firma | Podatki | Analizy

Prace przygotowawcze a wartość początkowa środka trwałego

więcej
21 paź, 12:05 | Firma | Podatki | Analizy

Podatek od prywatnego wykorzystania aut służbowych coraz bliżej

Podatek od prywatnego wykorzystania aut służbowych coraz bliżej więcej
20 paź, 14:04 | Firma | Podatki | Analizy

Prawo podatkowe do generalnej przebudowy

Prawo podatkowe do generalnej przebudowy więcej
16 paź, 14:52 | Firma | Podatki | Analizy

TK o przepisach dotyczących "milczącej interpretacji"

więcej
15 paź, 17:28 | Firma | Podatki | Analizy

Odwrotne obciążenie – łatwiej od nowego roku dla podatników zwolnionych?

więcej
15 paź, 17:16 | Firma | Podatki | Analizy

Opodatkowanie PIT sprzedaży obligacji

Opodatkowanie PIT sprzedaży obligacji więcej
15 paź, 17:01 | Firma | Prawo

Minister gospodarki poprawia przepisy podatkowe

Minister gospodarki poprawia przepisy podatkowe więcej
15 paź, 16:33 | Firma | Podatki | Analizy

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie łatwiejsza

więcej
15 paź, 16:07 | Firma | Podatki | Analizy

Jaki podatek od przychodu z bloga

Jaki podatek od przychodu z bloga więcej
14 paź, 16:03 | Nieruchomości

Będą zmiany w podatku od nieruchomości

Będą zmiany w podatku od nieruchomości więcej
8 paź, 15:35 | Firma | Podatki | Analizy

Ostatnia ulga dla niesolidnych podatników

Ostatnia ulga dla niesolidnych podatników więcej

Wszystko o podatku

Pokaż

Kursy średnie NBP

28.11.2014
waluta
kurs
zmiana (%)
3,3605
0,23
4,1814
0,02
3,4788
0,04
5,2805
-0,07

Stopy procentowe

Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,06
0,00
28.11.2014
1,86
0,00
28.11.2014
0,08
0,00
26.11.2014
0,00
0,00
27.11.2014
Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,00
-0,50%
09.10.2014
3,00
-1,00%
09.10.2014
1,00
-0,25%
04.07.2013
Źródło: NBP

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij