Dzień rozpoczęcia działalności w rozumieniu przepisów ustawy o CIT dla spółki z o.o.

| 17 lut 11, 13:56

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy rozpoczęli działalność w roku 2010 r. niezwykle istotne jest prawidłowe i precyzyjne określenie, kiedy – z podatkowego punktu widzenia - działalność została rozpoczęta. Przekłada się to bowiem na prawidłowe określenie rozpoczęcia oraz zakończenia roku podatkowego, co rodzi m. in. obowiązki związane ze złożeniem zeznania rocznego.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o CIT”), w przypadku podatników, którzy podjęli po raz pierwszy działalność i wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, czyli do dnia 31 grudnia. Odstępstwo od tej zasady przewiduje m. in. art. 8 ust. 2a ustawy, zgodnie z którym pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Uwarunkowane jest to jednak rozpoczęciem działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego, czyli po dniu 30 czerwca. Ustawa o CIT nie definiuje jednak jak należy interpretować pojęcie „dzień rozpoczęcia działalności”, które w niniejszym kontekście ma kluczowe znaczenie. Niektórzy utożsamiają pojęcie rozpoczęcia działalności np. z uzyskaniem pierwszego przychodu. Pogląd ten jest jednak błędny i nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach ani nie jest prezentowany w orzecznictwie.

Jak bowiem wynika z art. 1 ust. 1 ustawy o CIT, reguluje ona opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami". Oznacza to w praktyce, że podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są zarówno osoby prawne, jak i spółki kapitałowe w organizacji. Zgodnie z treścią art. 161 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), w dacie zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji, która posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Wynika to z art. 11 § 1 KSH, który stanowi, że spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania (np. poprzez zawarcie umowy najmu lokalu dla celów prowadzenia działalności), pozywać i być pozywane. W obrocie handlowym, spółki kapitałowe w organizacji uważane są za podmioty samodzielne i odrębne od wspólników. Mogą więc nabywać rzeczy i prawa oraz zaciągać zobowiązania we własnym imieniu – czyli prowadzić działalność.

W kontekście niniejszego zagadnienia warto odnieść się do budzącego wątpliwości brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, który ma istotne znaczenie dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Zgodnie z tym przepisem, księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, to jest na dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Wydaje się jednak, że zawarta w powyższym przepisie definicja dnia rozpoczęcia działalności nie może być stosowana bezpośrednio dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy ustawy o rachunkowości nie mogą bowiem co do zasady modyfikować zasad rządzących prawem podatkowym. Sytuacja taka mogłaby mieć miejsce jedynie w przypadku, gdyby przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odwoływały się wprost do definicji zawartej w przepisach ustawy o rachunkowości. Niemniej jednak wskazać należy, że zgodnie z art. 157 § 1 KSH umowa spółki powinna określać m. in. wysokość kapitału zakładowego. Tym samym, zawarcie umowy spółki z o.o. w której określono wysokość kapitału niewątpliwie będzie zdarzeniem wywołującym skutki o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości i w konsekwencji skutkować będzie rozpoczęciem działalności w rozumieniu przepisów tej ustawy. Na marginesie zaznaczyć należy, że dniem rozpoczęcia działalności w myśl powyższego przepisu będzie dzień zaistnienia zdarzenia, a nie dzień jego zaewidencjonowania..

Na konieczność odwoływania się do przepisów ustawy o rachunkowości przy określaniu dnia rozpoczęcia działalności w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazał m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-451/07-2/AG). W ocenie tego organu, „rozpoczęcie działalności będzie miało miejsce już z chwilą wniesienia przez wspólników bądź to wkładów, bądź aportów na pokrycie kapitału zakładowego, otwarcia rachunku bankowego, itp. zdarzeń. Działalnością podatnika jest bowiem nie tylko "osiąganie przychodów", ale również "ponoszenie kosztów", w określonych ramach czasowych, zwanych rokiem podatkowym (dla celów rachunkowości obrotowym), szczególnie w pierwszej fazie działalności, ściśle związanych z zaistnieniem i funkcjonowaniem jednostki”.

Takie rozumienie przepisów nie zawsze jest podzielane - także przez inne organy podatkowe. Pogląd ten nie znajduje bowiem potwierdzenia w wielu innych interpretacjach. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2008 r. (sygn. ITPB3/423-392/08/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy podkreślił, że przepisy ustawy o rachunkowości nie wpływają na kształtowanie obowiązków podatkowych (tak też m. in. wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lutego 1994 r., sygn. akt U 2/90, w którym zawarto stanowisko, że przepisy z zakresu rachunkowości, służą ustaleniu wysokości dochodu (straty) podatkowego, nie mają zaś charakteru podatkotwórczego). Niemniej jednak organ stwierdził, że Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w dniu zawarcia umowy Spółki z o.o., tj. w dniu w którym podpisano umowę spółki w formie aktu notarialnego i powstała Spółka z o.o. w organizacji. Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 września 2006 r. (sygn. BD-P/423-13/06/Z), który ocenił wprost, że „pierwszy rok podatkowy Spółki trwa od momentu rozpoczęcia przez Nią działalności, tj. z chwilą zawarcia umowy spółki”.

Mając na względzie powyższe, a w szczególności brzmienie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o CIT, w pełni zasadne jest przyjęcie, że spółka z o.o. w organizacji jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych już od dnia zawarcia umowy spółki jako spółka z o.o. w organizacji, a uzyskanie przez nią statusu podatnika skutkuje rozpoczęciem działalności w rozumieniu art. 8 ustawy o CIT. Do podobnych wniosków prowadzi również analiza brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, który wiąże rozpoczęcie działalności ze zdarzeniem wywołującym skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. W przypadku zawiązania spółki z o.o. zdarzeniem takim jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która określa wysokość kapitału zakładowego.

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Firma | Podatki | Analizy

22 paź, 12:26 | Firma | Podatki | Analizy

Dojazdy do pracy służbowym autem raz opodatkowane, a raz nie

Dojazdy do pracy służbowym autem raz opodatkowane, a raz nie więcej
21 paź, 21:21 | Firma | Podatki | Analizy

Prawo do odliczenia VAT od reklamy na elewacji

więcej
21 paź, 21:19 | Firma | Podatki | Analizy

Prace przygotowawcze a wartość początkowa środka trwałego

więcej
21 paź, 12:05 | Firma | Podatki | Analizy

Podatek od prywatnego wykorzystania aut służbowych coraz bliżej

Podatek od prywatnego wykorzystania aut służbowych coraz bliżej więcej
20 paź, 14:04 | Firma | Podatki | Analizy

Prawo podatkowe do generalnej przebudowy

Prawo podatkowe do generalnej przebudowy więcej
16 paź, 14:52 | Firma | Podatki | Analizy

TK o przepisach dotyczących "milczącej interpretacji"

więcej
15 paź, 17:28 | Firma | Podatki | Analizy

Odwrotne obciążenie – łatwiej od nowego roku dla podatników zwolnionych?

więcej
15 paź, 17:16 | Firma | Podatki | Analizy

Opodatkowanie PIT sprzedaży obligacji

Opodatkowanie PIT sprzedaży obligacji więcej
15 paź, 17:01 | Firma | Prawo

Minister gospodarki poprawia przepisy podatkowe

Minister gospodarki poprawia przepisy podatkowe więcej
15 paź, 16:33 | Firma | Podatki | Analizy

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie łatwiejsza

więcej
15 paź, 16:07 | Firma | Podatki | Analizy

Jaki podatek od przychodu z bloga

Jaki podatek od przychodu z bloga więcej
14 paź, 16:03 | Nieruchomości

Będą zmiany w podatku od nieruchomości

Będą zmiany w podatku od nieruchomości więcej
8 paź, 15:35 | Firma | Podatki | Analizy

Ostatnia ulga dla niesolidnych podatników

Ostatnia ulga dla niesolidnych podatników więcej
19 wrz, 18:21 | Firma | Podatki | Analizy

Zawieszenie działalności na gruncie podatku VAT - odliczenie VAT i sprzedaż

Zawieszenie działalności na gruncie podatku VAT - odliczenie VAT i sprzedaż więcej
19 wrz, 18:18 | Firma | Podatki | Analizy

Kiedy odsetki od zaciągniętej pożyczki powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów podatnik...

więcej
16 wrz, 13:38 | Firma | Podatki | Analizy

Oszczędzaj na emeryturę i płać mniejsze podatki

Oszczędzaj na emeryturę i płać mniejsze podatki więcej
4 wrz, 21:48 | Firma | Podatki | Analizy

Zwrot VAT za materiały budowlane nie dla wszystkich

więcej
2 wrz, 11:41 | Firma | Podatki | Analizy

Podatku od prezentu ślubnego od rodziny można uniknąć

Podatku od prezentu ślubnego od rodziny można uniknąć więcej
31 sie, 14:53 | Firma | Podatki | Analizy

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

więcej
27 sie, 17:49 | Firma | Podatki | Analizy

Tysiące złotych oszczędności dla rodzin wielodzietnych

więcej

Wszystko o podatku

Pokaż

Kursy średnie NBP

15.10.2014
waluta
kurs
zmiana (%)
3,3262
0,50
4,2089
0,23
3,4855
0,21
5,2929
0,14

Stopy procentowe

Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,50
-0,22
10.09.2014
2,30
-0,22
10.09.2014
0,09
-0,24
08.09.2014
0,01
-0,01
08.09.2014
Rodzaj
Stopa
proc.
Zmiana
(pkt %)
Data
2,00
-0,50%
09.10.2014
3,00
-1,00%
09.10.2014
1,00
-0,25%
04.07.2013
Źródło: NBP

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij